Program

  • Klademe důraz na celkové rozvíjení osobnosti po stránce hudební, výtvarné, pohybové a jazykové.
  • Rozvíjíme v dětech kladný vztah k přírodě, sociální cítění a komunikaci s vrstevníky.
  • V průběhu dne dbáme na osvojování hygienických návyků.
  • Vedeme děti k samostatnosti při běžných úkonech jako je oblékání, stravování, úklid hraček apod.

Nadpis textu

Den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
7:30 – 9:00 Čekání na rodiče, volné hraní Čekání na rodiče, volné hraní Čekání na rodiče, volné hraní Čekání na rodiče, volné hraní Čekání na rodiče, volné hraní
9:00 – 9:45 Raníček – přivítání dětí, písničky, rozvíjení rozumových dovedností, bilingvní výuka v Aj Raníček – přivítání dětí, písničky, rozvíjení rozumových dovedností, bilingvní výuka v Aj Raníček – přivítání dětí, písničky, rozvíjení rozumových dovedností Raníček – přivítání dětí, písničky, rozvíjení rozumových dovedností Raníček – přivítání dětí, písničky, rozvíjení rozumových dovedností
9:45 – 10:00 Svačinka, bilingvní výuka v AJ Svačinka, bilingvní výuka v AJ Svačinka Svačinka Svačinka
10:00 – 10:45 Jóga, relaxace, biligvní výuka v Aj Hudební výuka, biligvní výuka v Aj Výtvarná výuka Angličtina Tanečky/Hudební výchova
10:45 – 11:30 Pobyt venku, bilingvní výuka v Aj Pobyt venku, bilingvní výuka v Aj Pobyt venku Pobyt venku Pobyt venku
11:30 – 12:00 Oběd, čištění zoubků, biligvní výuka v aj Oběd, čištění zoubků, biligvní výuka v aj Oběd, čištění zoubků Oběd, čištění zoubků Oběd, čištění zoubků
12:45 – 13:00 Pohádka před spaním Pohádka před spaním Pohádka před spaním Pohádka před spaním Pohádka před spaním
13:00 – 15:00 Spinkání, děti, které nespí mají volné hraní; předškolní příprava pro starší děti Spinkání, děti, které nespí mají volné hraní; předškolní příprava pro starší děti Spinkání, děti, které nespí mají volné hraní; předškolní příprava pro starší děti Spinkání, děti, které nespí mají volné hraní; předškolní příprava pro starší děti Spinkání, děti, které nespí mají volné hraní; předškolní příprava pro starší děti
15:00 – 15:15 Svačinka Svačinka Svačinka Svačinka Svačinka
15:10 – 17:00 Cvičení, zpívání, výtvarné aktivity, čekání na rodiče Cvičení, zpívání, výtvarné aktivity, čekání na rodiče Cvičení, zpívání, výtvarné aktivity, čekání na rodiče Cvičení, zpívání, výtvarné aktivity, čekání na rodiče Cvičení, zpívání, výtvarné aktivity, čekání na rodiče
Vytvořte si webové stránky zdarma!