Ceník

Dopolední docházka

Pondělí - pátek

7:30 - 13:00

7000 Kč /měs

Celodenní docházka

Pondělí - pátek

7:30 - 17:00

8000 Kč /měs

Doplňující informace

  • Ceny zahrnují 5 vybraných kroužků.
  • Ceny nezahrnují stravné, výlety, divadla, předškolní kroužek Maxík,Elkonin logopedický kroužek, kroužek keramiky (nepovinné kroužky)
  • Cena stravného 90 Kč/den, 2 svačiny, oběd, pitný režim

Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016230 "Podpora provozu zařízení péče o děti Mateřská škola Beruška" je financován z Evropské unie. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizacee a zlepšit tak podínky pro zaměstnanost žen s dětmi

Vytvořte si webové stránky zdarma!