O nás

Mateřská škola Beruška je soukromé zařízení poskytující péči o děti ve věku od 2 do 6-ti let bez přítomnosti rodičů.

  • Klademe důraz na celkové rozvíjení osobnosti po stránce hudební, výtvarné, pohybové a jazykové
  • Rozvíjíme v dětech kladný vztah k přírodě, sociální cítění a komunikaci s vrstevníky
  • V průběhu dne dbáme na osvojování hygienických návyků
  • Vedeme děti k samostatnosti při běžných úkonech jako je oblékání, stravování, úklid hraček apod.
  • Slavíme společně narozeniny
  • Chodíme do divadla, jezdíme na výlety
  • Pořádáme akce i společně s rodiči jako je grilování na zahradě, vánoční besídka
  • Klademe důraz na psychomotorický a emoční rozvoj osobnosti dítěte
  • Připravujeme předškoláky intenzivně na úspěšný vstup do školy
  • Otevírací doba po celý rok: 7:30 - 18:00 (Po-Pá)
Vytvořte si webové stránky zdarma!