Ceník

Celodenní docházka

7 000 Kč měsíčně

Pondělí – Pátek

7:30 – 17:30

Dopolední docházka

6 000 Kč měsíčně

Pondělí – pátek

7:30 – 13:00

Doplňující informace

  • Ceny zahrnují 5 vybraných kroužků.
  • Ceny nezahrnují stravné, výlety, divadla, English Club s rodilým mluvčím, Maxík – program pro předškoláky a kroužek keramiky.

Poznámka:

Ceny jsou dotovány z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který podporuje rovné příležitosti při vstupu na trh práce a zlepšuje podmínky pro zaměstnanost u rodičů s malými dětmi.