Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008602 „Podpora provozu zařízení péče o děti Mateřská škola Beruška“ je financován z Evropské unie. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizacee a zlepšit tak podínky pro zaměstnanost žen s dětmi

RODINNÁ ATMOSFÉRA

Spokojenost dětí je pro nás na prvním místě, proto si zkládáme na rodinné a příjemné atmosféře, kterou si děti zamilují.

KVALITNÍ STRAVOVÁNÍ

Dětem je poskytována kvalitní strava, která je dovážena ze specializovaného zařízení splňující všechny hygienické normy pro předškolní věk.

ROZVÍJENÍ OSOBNOSTI

Klademe důraz na celkové rozvíjení osobnosti po stránce hudební, výtvarné,
pohybové a jazykové. 

DOSTUPNOST

Školka se nachází na okraji Prahy v oblasti Čestlice, Průhonice,  Uhříněves, Benice, Lipany, Pitkovice, Říčany atd. Přijeďte se k nám podívat.

Aktuality


Kontakujte nás

Máte otázky? Napište nám…


Mateřská škola Beruška

Okružní 239,
251 01 Čestlice

Telefon

Jitka Tichá, ředitelka školky:
+420 603 279 951

Renáta Vrbová, zástupkyně:
+420 605 291 521

E-mail

skolickaberuska@centrum.cz